მოსწავლეების შექმნილი ვიდეო ჯანსაღი ცხოვრების წესზე