💫 სპორტული დღეები ქართულ-ამერიკულ სკოლაში 🤺⛹️‍♂️🤸🥇🎖