დაწყებითი განათლების კათედრა

ხელმძღვანელი: თამარ ბოჭორიშვილი

ნდობა; ხარისხი; საერთაშორისო გამოცდილება

დაწყებითი კათედრის გუნდი

ნინო ბართიშვილი.JPG

ნინო ბართიშვილი

ირმა მასხულია.JPG

ირმა მასხულია

ნინო გრიგოლაშვილი.JPG

ნინო გრიგოლაშვილი

მარი ჩოხელი.JPG

მარი ჩოხელი

ნინო ნადირაძე.JPG

ნინო ნადირაძე