ინფორმაცია სკოლის შესახებ

 

   ქართულ-ამერიკული სკოლა. Georgian-American School არის ადგილი, სადაც მოსწავლეები იღებენ საუკეთესო ხარისხის განათლებას ამერიკული სტანდარტებით აღჭურვილ უსაფრთხო და მეგობრულ გარემოში.

ქართულ-ამერიკული სკოლა არის TOEFL და SAT გამოცდების პროვაიდერი საქართველოში;

სკოლა არის ამერიკის მათემატიკური საზოგადოების Mu Alpha Theta-ს წევრი, რაც მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ ამერიკაში გამართულ ყველა სახეობის მათემატიკურ კონკურსში;

სკოლა არის საერთაშორისო ოლიმპიადების - IJSO, კონფერენციების - INTEL ISEF, გამოფენების - MILSET საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი და IMUNA-ს (გაეროს მოდელირების საერთაშორისო კონფერენცია) პარტნიორი. ჩვენი მოსწავლეები ყოველწლიურად მონაწილეობენ ამ ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ მსოფლიო მასშტაბის ღონისძიებებში. აქ მოპოვებული დიპლომები კი მათ არსებითად ეხმარება უცხოეთში სასწავლო გრანტის მოპოვებაში.

 • სკოლაში სასწავლო დღის განგრიგი - 9:00 - 16:30 საათი;

 • უცხო ენების ინტენსიური სწავლება (ინგლისური ენა კვირაში 8-10 საათი,

 • ამერიკელი პედაგოგის ავთენტური გაკვეთილები;

 • რუსული ენა- 4-5 საათი;

 • მესამე უხცო ენა მე-6 კლასიდან - გერმანული ან ფრანგული (არჩევით) - 2- 3 საათი;

 •  უცხოურ ენებზე მცირე რაოდენობის ჯგუფები ( ჯგუფში 7-8 მოსწავლე);

 • სკოლაში საშინაო დავალებების (ნაწილობრივ) მომზადება;

 • პროექტებისა და პრეზენტაციების მომზადება;

 • Cambridge და TOEFL სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მომზადება;

 • Calculus Math (სახალისო მათემატიკა) და Science (საბ. მეცნიერება), Social Studies (სოციალური მეცნიერებები) ინგლისურ ენაზე ამერიკული აკრედიტირებული პროგრამების სახელმძღვანელოებით.

 • სპორტული და შემოქმედებითი კლუბები;

 • სკოლაში სამეცნიერო კლუბები და რობოტიკა;

 • ჩოგბურთის გაკვეთილები მზიურის კორტებზე

 • სკოლა უზრუნველყოფს:

 • ორჯერადი კვებას;

 • სკოლის ფორმას (ერთი კომპლექტი);

 • სკოლას ემსახურება: დაცვის სამსახური, პედიატრი, ფსიქოლოგი.

 • ოჯახიდან 2 მოსწავლის შემთხვევაში მოქმედებს - 10%-იანი ფასდაკლება;

 • სწავლის საფასურის წინასწარ ერთიანად გადახდისას მოქმედებს - 10%-იანი ფასდაკლება;

  

   ქართულ-ამერიკული სკოლა ასევე გთავაზობთ :

ინგლისური ენის ინტენსიურ სწავლებას (კვირაში 7-8სთ)

ინგლისურ ენაში VII-X კლასში ზესტანდარტით ისწავლება შემდეგი პროგრამები: American History; Science; Individuals and Societies; Business Partner; American Short Stories;

 

   სკოლაში მოსწავლეები ემზადებიან

FCE

IELTS

TOEFEL

მომზადება კემბრიჯის სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის;

მომზადება ტოეფელის სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის;

მომზადება SAT გამოცდისთვის;

ამერიკელი პედაგოგის ავთენტური გაკვეთილები;

მესამე უცხო ენა VI კლასიდან (გერმანული - ფრანგული არჩევით);

მათემატიკის ინტენსიური სწავლება (ლოგიკური უნარები, საოლიმპიადო მუშაობა);

STEM საგნებში საკონფერენციო და საოლიმპიადო მეცადინეობა;

სამეცნიერო კლუბები და რობოტიკა;

XI - XII კლასებში სააბიტურო მუშაობა ჰუმანიტარულ, ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო ჯგუფებში;

მოსწავლეები მონაწილეობენ შემდეგ საერთაშორისო კონფერენციებსა და ოლიმპიადებში: ISEF, IJSO, ICYSL-FEST, MILSET, IMUNA-გაეროს მოდელირება;

ხორციელდება გაცვლითი პროგრამები და საზაფხულო სკოლები გერმანიაში, ინგლისში და ამერიკაში;

კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობაა 16-17;

სკოლას ემსახურება: დაცვის სამსახური, პედიატრი,ფსიქოლოგი.

ომავალი წლიდან ჩვენი სკოლის მოსწავლეები ამერიკული პროგრამის ფარგლებში ჩააბარებენ College Board-ის PSAT 8/9, PSAT 10, PSAT/ NMSQT და SAT გამოცდებს.

სკოლის კურიკულუმით აღნიშნული გამოცდები სავალდებულო იქნება ამერიკული ატესტატის მისაღებად. წელსაც საპილოტე რეჟიმში GAHS-ის მოსწავლეთა ნაწილმა უკვე ჩააბარა ეს გამოცდები ჩვენი ვაკის ტესტ-ცენტრში.