სამედიცინო კაბინეტი

    ქართულ-ამერიკული სკოლის სამედიცინო სამსახური წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ახორციელებს გეგმიურ, პროფილაქტიკურ და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას, სკოლის მოსწავლეთა ჯანმრთელობის სამედიცინო კონტროლს.

სამედიცინო სამსახურის აღჭურვილია შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზითა და მომარაგებულია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისათვის საჭირო მედიკამენტებით. სკოლის ექიმები - მანანა გიუნაშვილი; ლალი გიუნაშვილი;

 სამედიცინო სამსახურით შეუძლია ყველა მოსწავლეს და თანამშრომელს კვირაში 5 დღის (ორშბათი-პარასკევი) განმავლობაში. 09:00 საათიდან, 17:00 საათამდე.

268 .JPG
266 .JPG